Корпоративдик билим берүү программасы

БАУнун корпоративдикбилим берүү программасы студенттер аудиторияда окуп үйрөнгөнү менен бирге жеке, коомдук жана жамааттык секторлордо чыныгы жашоодогу кесиптик тажрыйба алуу программасы болуп саналат. Бул программа студенттерди университетти аяктагандан кийин академиялык жана карьералык жетишкендиктерге ээ болууга даярдайт. БАУнун корпоративдик билим берүү программасы Канаданын Виктория университети менен биргеликте иштелип чыккан.

Борбордук Азия университетинин корпоративдик билим берүү программасы төмөндөгүлөрдү сунуштайт:

 • Иш ордунда эксперименттик билим алуу
 • Билимдерди жана көндүмдөрдү практикада колдонуу
 • Тажрыйбалуу адистер менен тармактык кызматташуу
 • Профессионалдык өнүгүүгө даярдоо курсу
 • Жайкы жана кыш мезгилинде толук же жарым жартылай иш күндүк жумуш орундары
 • 9 айлык иштөө тажрыйбасы
 • Кампуста иштөө

БИЗДИН ЖЕТИШКЕНДИКТЕР
БАУнун Коммуникация жана ММК программасынын бакалавр бөлүмүнүн студенти Заррина Гафурова корпоративдик билим берүү программасынын алкагында Чехиянын Прага шаарындагы Ниельсен Адмосфер (Nielsen Admosphere) компаниясында стажировка өтүү жакшы мүмкүнчүлүгүнө ээ болду.

"Менин саякатым өзгөчө тажрыйба алуу жана өзүмдүн комфорт зонамды өзгөртөйүн деген эң жөнөкөй кыялдануумдан башталды. Ал эми коммуникация жана медианы окуп жаткан студент үчүн өзгөчөлөнгөн тажрыйба эмнеде? Мурун мен сөз жана сүйлөмдөр менен жакшы ойной алсам, эми сандарды анализдөө жана иштөөнү үйрөндүм. Ушинтип мен дүйнөдөгү бирден бир ири изилдөө компанияларында тажрыйбамды аяктап жаттым."
Толук макаланы окуу

Айтылган программа БАУнун бакалавриат студенттери үчүн милдеттүү болуп саналат. Бул инновациялык демилге алкагында беш жылдык жогорку билим алуу процессинде студенттер жумуш менен камсыз болуу мүмкүнчүлүктөрү менен таанышып, үч жылдын жай жана кыш мезгилдеринде жергиликтүү жана эл аралык мекемелерде иштеп, тажрыйба алганга багытталат. Билим алуу жумуш издөө, инсан аралык мамилелешүүнүн баалуу көндүмдөрүн үйрөнүү жана стажировка учурунда тажрыйбага ээ болуу, ошондой эле талаа изилдөөлөрүнө катышуу жана студенттин компетенцияларынын өнүгүүсүн биргелешип баалоо процесстери аркылуу ишке ашат.

Корпоративдик билим берүү программасынын негизги өзгөчөлүктөрүнө төмөндөгүлөр кирет:

 • Жумуш жана билим алуу мезгилдеринин ырааттуулугу;
 • Жумуш берүүчү ишмер жана студенттин катышуусун колдоо максатында эмгеги үчүн акчалай компенсация төлөө;
 • Студенттин жана иш берүүчүнүн иштөө мөөнөтүнүн ичинде аткарылган жумушуна баа берүү;
 • Корпоративдик билим берүү программасына окутуучуларды тартуу. Программанын алкагында студент иш берүүчү тарабынан көзөмөлгө алынат жана билим берүү мекемеси тарабынан мониторинг жүргүзүлөт.

Билим алуу менен иштөөнү бириктирген программанын модели сабактарда алган теоретикалык билимди профессионалдык чөйрөдө колдонууга жардам берет жана БАУнун окутуучуларынын катышуусу менен ишке ашат, бул болсо билим берүү процессинин ырааттуулугуна алып келет.

БАУнун студенттеринин ар тараптуу тармактарда стажировка өтүүгө мүмкүнчүлүгү болду: коммуникация жана маркетинг, мониторинг жана баалоо, бизнес, финансы, маалымат технологиялары, географиялык маалымат системалар, проектилерди башкаруу, изилдөө жүргүзүү, адам ресурстарын башкаруу жана билим берүү.

2019-жылы 94 эл аралык, мамлекеттик жана өкмөттүк эмес уюмдарда, менчик компанияларда 300 жумушчу оруну сунушталды.


Корпоративдик билим берүү программасынын өнөктөштөрү