БАУнун өтүнмө формасын онлайн режиминде башкаруу: пайдалануучу үчүн ар бир кадам боюнча жолдомо

Урматтуу абитуриент,

Бул пайдалануучунун колдонмосу Борбордук Азия Университетинде окуу үчүн өтүнмөнүн формасын онлайн толтуруу үчүн сизге жардам берүү максатында иштелип басыңызкан.

Бир нече кеңештер

 1. БАУнун онлайн анкеталарын ачууда мыкты натыйжа үчүн биз Internet Explorer ди колдонууну сунуштайбыз. Ошондой эле, Firefox же Google Chrome браузерлерди да пайдалансаңыз болот.
 2. Онлайн түрүндө өтүнмөнү толтуруудан мурун, кабыл алуу талаптарын аягына чейин карап чыгууну сунуштайбыз.
 3. Эгер буга чейин интернет аркылуу кайрылууда катталган болсоңуз, 1-кадамды аттап кетесиз.

1-кадам: эсепть каттоо

 1. БАУнун онлайн анкеталарын сайтына кириңиз
 2. Бул login (кирүү) бетине алып келет. 1-сүрөттө көрсөтүлгөндөй, "Жаңы пайдалануучу" атуу эсепти каттоо шилтемесин басыңыз.
 1. Талап кылынгандай, жеке электрондук почта дарегин жана сырсөздү киргизүү аркылуу эсепти каттаңыз.
 2. Сырсөз, кеминде, 7 мүнөзгө ээ болушу керек, бир өзгөчө мүнөз (@, #, $,%) жана бир катар сандан турушу керек: (мисалы Bishkek12@).
 3. "Каттоо" дегенди басканда, сиз берген почта дареги боюнча каттоону ырастаган/текшеген электрондук кат аласыз. Эгерде сизге ырастоочу/текшерүүчү электрондук кат келбесе, анда спам/ керексиз папканы текшериңиз.
 1. Ырастоочу/ текшерүүчү электрондук катка барып, берилген шилтемени басыңыз. Бул сизди кирүү- login экранына (1-сүрөттү кара) алып барат.
 2. Өзүңүздүн электрондук почта дарегин жана сырсөздү киргизиңиз. Бул 2- сүрөттө түзүлгөн ошод эле электрондук почта дареги менен сырсөз. "Логинди" басыңыз.

ЭСКЕРТҮҮ

Кабыл алуу процесси бою колдоно турган жеке электрондук почта дарегиңиз болушу керек.

Бир гана электрондук почта дарегин колдонуп, бир гана каттоо эсебин түзүңүз.

Эгерде сиздин каттоону ырастаган/ текшерген электрондук кат бир нече сааттын ичинде келбесе, apply@ucentralasia.org дарегине жардамга кайрылыңыз.

2-кадам: Жекече баракчаны түзүү

 1. Эсебиңизге ийгиликтүү киргенден кийин, төмөнкү беттер ачылат ( 3a жана 3б- сүрөттөрүн кара):
 1. 3b сүрөтүндө көрсөтүлгөндөй, өтүнмөнү түзүү үчүн беттеги талап кылынган жеке маалыматты толтуруңуз.

Эгерде сиздин шаардын аты «Шаар/Калаа» келбетиндее пайда болбосо, «шаардын/калаанын аты» деген кутуга шаарыңыздын атын киргизиңиз.

Сиз "Сактоо" басканда, кийинки бетке өтөсүз.

 1. Жаңы өтүнмө бети сизге тапшырып жаткан программаны, анын ичинде программаны сунуштаган өлкөнү тандоо мүмкүнчүлүгүн берет.

Сиз программаны тандагандан кийин, "Өтүнмөнү түзүү" кнопкасын басыңыз, система ырастоо кабарын көрсөтөт. Жогорудагы 4-сүрөттү сүрөттү караңыз.

Сиз өзүңүздүн тандооңузга ишенген кезде гана "ооба" ны басыңыз да, улантыңыз.

ЭСКЕРТҮҮ

Бир жолку түзүлгөн өтүнмөнү жок кылуу мүмкүн эмес.


Кийинки бетте экинчи тандооңүзду аныктап, анан "Сактоо & Кийинкини" басыңыз.

 1. 2-тандоону жасагандан кийин, талап кылынган тийиштүү маалыматты киргизүү үчүн, система сизди кийинки беттердин топтомуна алып барат.

I-кадам: Академиялык квалификация

Бул бетте (6-сүрөт), бардык академиялык квалификацияларды бир-бирден киргизишиңиз керек. Мисалы:

 • 11- класстан баштаңыз (мисалы, аттестат, ж.б.), сертификат/даража деп окуган бөлүмдө.
 • Бул квалификацияны алган мекеменин атын киргизиңиз.
 • Бул квалификацияны аяктаган өлкөнүн атын киргизиңиз.
 • Аяктаган жылын киргизиңиз.
 • Англис тили жана математика боюнча бааларды киргизиңиз.

Сиз акыркы бааларды күтүп жатсаңыз, анда "Күтүлгөн натыйжалар" деген кутучаны басыңыз.

Сиз «квалификацияны» толтуруп бүткөндөн кийин, дагы кошумча квалификацияларыңыз болсо, "Сактоо & жаңы квалификацияны кош" деген кнопканы басыңыз. Муну аткарганда, беттин ылдый жагында торчо пайда болот. Маалыматтардын тактыгын камсыз кылуу үчүн ылдый жагындагы торчону текшерүү керек.

Бардык квалификацияларды кошуп бүткөндөн кийин, "Сактоо & Кийинки" басыңыз.

Системасы кийинки экранга сизди автоматтык түрдө алып бара.


II-кадам: Башка билим берүү курстарын киргизүү:

Сиз үчкө чейин кошумча окуу курстарын киргизе аласыз. Сизде бирөө да жок болсо, жөн гана кийинки бетке жылыш үчүн, "Сактоо & Кийинки" басыңыз.

«Башка билим берүү курстарын " аяктагандан кийин, сизге тиешелүү болсо, «Сактоо & Жаңыны кош "дегенди басыңыз. Муну аткарганда, беттин ылдый жагында торчо пайда болот. Маалыматтардын тактыгын камсыз кылуу үчүн, ылдый жагындагы торчону текшерүү керек.

Бардык башка окуу курстарды кошууну бүткөндөн кийин, "Сактоо & Кийинки" басыңыз.

Система кийинки бетке сизди автоматтык турдө алып келет.


III-кадам: Окуу программасынан сырткары иш-чараларды киргизүү:

Сиз окуу программасынан сытркары үч иш-аракетти киргизсеңиз болот. Эгерде бирөө да жок болсо, жөн гана кийинки бетке өтүү үчүн "Сактоо& Кийинки" басыңыз.

"Кошумча окуу программасынан сырткары иш-аракеттерди" толтургандан кийин, дагы кошумча окуу программасынан сырткары иш-аракеттери болсо, анда "Сактоо & Жаңыны кош" дегенди басыңыз. Муну аткарганда, беттин ылдый жагында торчо пайда болот. Маалыматтардын тактыгын камсыз кылуу үчүн, ылдый жагындагы торчону текшерүү керек.

Сиз, бардык кошумча окуу программасынан сырткары иш-аракеттери киргизип бүткөндөн кийин, "Сактоо & Кийинки" басыңыз.

Система кийинки экранга сизди автоматтык турдө алып келет.


IV- кадам: Ата-эне /Камкорчу жөнүндө маалымат

Ата-эне/ камкорчу деген бетке эки адам жөнүндөгү гана маалыматты киргизе аласыз.

"Ата-эне/ Камкорчу жөнүндо маалымат" толтурулгандан кийин, кошумча маалымат бар болсо, анда "Сактоо & Жаңыны кош" дегенди басыңыз. Муну аткарганда, беттин ылдый жагында торчо пайда болот. Маалыматтардын тактыгын камсыз кылуу үчүн, ылдый жагындагы торчону текшерүү керек.

“Ата-эне/ Камкорчу жөнүндо маалымат" кошууну бүткөндөн кийин, "Сактоо & Кийинки" басыңыз.

Система кийинки экранга сизди автоматтык турдө алып келет.


V-кадам: Катышуунун кыскача берилишин кигизүү

Сиз катышкан бардык программалардын, жана катышууну каалаган башка жогорку окуу жайларындагы программалардын тизмесин тандагандан кийин, сураныч "Сактоо жана Кийинки" басыңыз.

Система кийинки экранга сизди автоматтык турдө алып келет.


VI-кадам: БАУнын сынактарын кайсы жерде тапшырасыз, БАУ жөнүндө кандайча билдиңиз, жана Жоболор жана шарттарды кабыл алганыңызды жазып, көрсөтүңүз.

Тапшыруу шарттары

БАУнун өтүнмө формамсын акыркы тапшырганга чейин, онлайн өтүнмөдө маалыматты жаңыртса болот. Сиз, эң акыркы өтүнмөнү апшырарга чейин бир гана зарыл болгон өзгөртүүлөрдү жасай аласыз же тапшыруудан мурун кошумча маалыматты киргизе аласыз.

Өтүнмөнү "Тапшырууга" чейин, мурдагы беттердеги киргизилген бардык маалыматтарды дагы бир жолу карап чыгыңыз.

Бардык маалыматты карап чыккандан кийин "Сактоону" басыңыз.

"Тапшыруу" кнопкасын басыңыз. Өтүнмөнү тапшыргандан кийин, Анкетанын көчүрмөсү тиркелген ырастоочу электрондук кат аласыз.

apply@ucentralasia.org электрондук почта дарегине колдоо документтерди тапшырууну сизден суранышат. Талап кылынган колдоо документтердин тизмесин көрүү үчүн, https://ucentralasia.org/Admissions/Index/KR кириңиз.