Стипендиялар, гранттар жана билим алуу менен жатакана үчүн төлөмдөр

БАУдан финансылык колдоо алуу үчүн керектүү документтердин топтомун көчүрүп алыңыз (документтерди тапшыруунун акыркы мөөнөтү 21-июнь, 2020-жыл)

Кыргызстандын студенттери үчүн
Тажикстандын студенттери үчүн
Казакстандын студенттери үчүн
Башка чет өлкөлүк студенттер үчүн (Кыргызстандан, Тажикстандан жана Казакстандан тышкары)

Университеттик билим берүү студент жана үй-бүлө жасаган эң маанилүү салым болуп эсептелет. Сапаттуу окуу жайынан алган билим жеке инсандык өсүүгө жана адистик тармакта ийгиликтерге жетишүүгө таасир этет.

Борбордук Азия Университетинде көрүнүктүү каржылык колдоо менен билим алууга болот: эгер студент кабыл алуу экзамендерин тапшырса анын каржылык абалы сапаттуу билим алууга тоскоолдук болбойт. БАУнун кеңпейил каржылык колдоо программасы студенттердин академиялык жетишкендиктеринин негизинде камсыз кылынат жана тандоо учурунда төлөөгө жөндөмдүүлүгү критерия катары каралбайт. Студент кабыл алынгандан кийин каржылык көмөк көрсөтүүгө кепилдик берилет.

Жардам төмөнкү түрлөр жүзөгө ашырылат:

 • Стипендиялар;
 • Гранттар;
 • Үстөксүз насыялар.

Төлөмдөр кампус жайгашкан жердин улуттук акчасында төлөнөт жана бакалавриатта окуу мөөнөтү ичинде өзгөрүүсүз болот. БАУда билим алуу үчүн төлөм жылына 5000 АКШ долларына барабар жана Борбор Азияда, ошондой эле Кытай, Түркия, Орусиядагы көпчүлүк жогорку окуу жайларына салыштырганда төмөн. Мындан тышкары, студенттин каржылык жагдайына жараша, жогоруда айтылгандай, татыктуу студенттер каржылык көмөк алып, ийгиликтүүлөрүтолугу менен билим алууга төлөмдөрдөн бошотулат.

Студенттер турак-жай жана тамактанууну өздөрү издеген региондогу башка көпчүлүк жогорку окуу жайларынан айырмаланып, БАУ өз студенттери үчүн уникалдуу турак-жай шарттарды камсыз кылат. Заманбап кампуста ыңгайлуу жатакана, тамактануу, ноутбук, ден соолугун медициналык камсыздандыруу жана башка шарттарды сунуштайт. Бир окуу жылда аларды колдонуу 3000 АКШ долларына барабар, Бул сумма да субсидияланууга жарамдуу.

Окуу жыл ичинде бардык чыгымдарды жабуу үчүн студенттер төлөгөн орточо суммасы 1400 АКШ долларын түзөт (айына 140 $ дан аз.) Анын ичине бардык чыгымдар кирет: окуу, турак жай жана тамактануу. Көпчүлүк студенттер үчүн үйүндө жашаганда короткон чыгымдарына караганда бир топ аз.

Ошондой эле толук стипендия Борбордук Азиядан (Кыргызстан, Тажикстан жана Казакстан) келген татыктуу студенттерге конкурстук негизде берилет.

БАУнун сапаттуу билим алууну жеткиликтүү кылууга болгон аракети

Студенттердин билим алуу үчүн төлөмү жалпы наркынын анча көп эмес бөлүгүн гана түзөт: бир студенттин окуу наркынын дээрлик 95 пайызы БАУ тарабынан каржыланат. БАУда окуу үчүн төлөмү кошуна Кытай, Орусия, Түркия, жана Тажикстан, Кыргызстан жана Казакстандагы башка жогорку сапаттагы окуу жайларына салыштырмалуу абдан төмөн.

Төлөмдөр өз ичине буларды камтыйт:

 • Билим алууүчүн төлөм;
 • Окуу китептери жана окуу материалдары;
 • Ноутбук;
 • Жатакана жана тамактануу;
 • Саламаттыкты сактоо боюнча тейлөө; фитнесс борбору, ден-соолукту чыңдоо борбору, спорттук жана ден соолукту чыңдоо боюнча иш-чаралар;
 • Жекече кураторлук жана кеңеш берүүлөр.

БАУнун төлөмүнө баардык чыгымдар, билим алуу жана жатакана кирет (улуттук акчада төлөнөт ).

БАУда беш жыл ичинде билим алуу акысы жана төлөмдөр (АКШ доллары эквивалентинде) өзгөрбөйт.

Көп берилүүчү суроолор

Төлөө үчүн кайсы мүмкүнчүлүктөр бар?
Студенттердин төлөм акысы БАУда жакшы субсидияланган, толук жана жарым-жартылай стипендиялар да каралган. Финансылык жардам алгандан кийин, калган сумманын 50% академиялык жылдын 1- сентябрына чейин, жана калганын 10-январга чейин төлөө зарыл. Студенттердин төлөмү БАУ тарабынан берилген банктык эсепке улуттук мыйзамдардын чегинде банк аркылуу которулушу керек.

Студенттер билим алуу үчүн келишимге кол коюшу керекпи?
Ооба. Ар бир студент Борбордук Азия Университетинде билим алуусун баштаардын алдында студенттик билим алуу келишимин кол коюуусу зарыл.
[ үлгүсүн көчүрүп ал ]

Каржылык колдоо үчүн качан жана кантип кайрылса болот?
Каржылык жардам колдонмолор бардык кыска тизмеге киргизилген талапкерлер үчүн жеткиликтүү болот жана студенттер жардам үчүн жыл сайын кайрылышат. Каржылык колдоо жөнүндөгү чечимдер бир жеке адам тарабынан эмес, комитет тарабынан кабыл алынат.

Менин каржылык кырдаалым окууга тапшыруу процесси учурунда мага артыкчылык береби же зыян береби?
БАУга окууга тапшыруу жетишкендиктерге негизделет. Университет экономикалык абалына карабастан Борбор Азиянын шаар жана айыл жерлеринен келген мыкты студенттерди кабыл алууга умтулат. БАУ каржылык негиздеринен улам эч бир студентти кабыл алуудан баш тартпайт.

БАУнун студенттик насыясы кандайча иштейт?

 • Үстөксүз насыялар улуттук акчада сунушталат.
 • Башкаруу үчүн эки пайыздык (2%) жылдык комиссия насыя алынган жылдан баштап алынат.
 • Студенттер насыяны кайтарып бере баштагыча эки жылдык күтүү мөөнөтү бар, андан кийин насыяны10 жыл ичинде кайра төлөп берет.