Тапшыра турган ар бир жогорку окуу жайынан сурала турган суроолор

Date: 24 February 2016
Бул макала, жогорку окуу жайларына тапшыруу учурунда келип чыккан суроолорду жана мүмкүнчүлүктөрдү аныктоого багытталган “Жогорку билимге сереп” аттуу макалалар жыйнагынын бөлүгү. Аталган жыйнак, 2016-жылдын сентябрь айында баштала турган окуу жылына абитуриенттерден алгачкы жолу заявкаларды кабыл алып жаткан Борбордук Азия Университети (БАУ) тарабынан даярдалган. 
 
 
Жогорку окуу жайын тандоо, ар бир бүтүрүүчүнүн турмушундагы абдан маанилүү нерселердин бири. Жогорку окуу жайын туураа тандоо – мансап жана билим жаатында чоң бийиктиктерге жеткирет, ошондуктан өз келечегиң үчүн эң мыкты окуу жайын тандоо зарыл. Сага чыныгында эмнелер маанилүү экендиги тууралуу чечим кабыл алууң тийиш. Алдын ала кам көрүү пайдасын тийгизет.
 
Ошону менен бирге, тапшыра турган ар бир жогорку окуу жайынан сурала турган суроолордун кээ бирин назарыңа сунуштайбыз:
 
Университетти бүтүргөндөн кийин жумуш таба аламбы?
Көп учурда, университеттер студенттерди бүтүргөндөн кийин иштей турган кесипке даярдабайт. Окуу учурунда, студенттик уюмдар, илимий-изилдөөлөр жана/же жайкы практика аркылуу иш тажрыйбасын камсыз кылган окуу жайын тандооң тийиш. Борбордук Азия Университетинде (БАУ) окуу мөөнөтү боюнча жайкы практикаларга катышуу мүмкүнчүлүгү берилет. Окууңдун аягында, болжол менен бир жылдык иш тажрыйбасына ээ болосуң, мындай жагдай башка жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрүнө салыштырмалуу сенин артыкчылыгыңды камсыз кылат. 
 
Окуу программасы дүйнөлүк деңгээлдеги университеттер менен биргеликте иштелип чыкканбы?
Албетте, дүйнөлүк стандарттарга жооп берген, ошол эле учурда өз мамлекетиңдеги же коомуңдагы кырдаалга шайкеш келген окуу программасын сунуштаган университетке тапшырганың туура болот. БАУнун окуу программасы Борбордук Азиянын маңызына ылайык мүнөздө, дүйнөдөгү алдыңкы университеттер менен биргеликте иштелип чыккан. 
 
Эмнелерди үйрөнөм?
Сен тандаган негизги адистик сага ылайык болуусу тийиш. Окуу багыты сени кызыктыргандыгы же келечекте иш табуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуусу тууралуу ой жүгүртүүң зарыл. “Компьютер илими” же “Жер жана айлана чөйрө илими” сыяктуу адистиктер боюнча БАУда сунушталган окуу программалары стратегиялык мааниге ээ. 
 
Сабактар кандай өтөт? 
Кээ бир университеттер, практикага караганда теорияга көбүрөөк көңүл бурат. Практикага негизделген окуу программасы абдан маанилүү, анткени ал студенттерге кийинки турмушунда дагы керектүү шык менен камсыз кылат. Үйрөнүүгө багытталган долбоорлор, чыныгы кырдаалдарга негизделген окутуу ыкмалары жана практикалык иш сыяктуу демилгелерге көңүл буруу зарыл. Аталган ыкмалар БАУда негизги ролду ойнойт. 
 
Мага кимдер сабак өтөт? 
Билим алуу жаатында мугалимдер маанилүү орун ээлейт. Алардын жогорку квалификациясы жана сенин ийгиликке жетишүүңө колдоо көрсөтүүсү, негизги көрсөткүчтөрдүн бири. Мугалимдердин атайын билимин жана илимий кызыкчылыктарын карап көр: сен күткөн нерселер менен айкалышат бекен? PhD даражасына ээ мугалимдер, студенттерди натыйжалуу окутууга жана алардын шыгын толугу менен ачууга багытталган тиешелүү окууга катышып, даярдык көргөн. БАУда професордук-окутуучулук курамдын 90 пайызы PhD даражасына ээ жана сени окутууга  эмгегин толугу менен жумшайт.
 
Мугалимдер менен мамилем кандай болот? 
Кандай гана жогорку окуу жайы болбосун, студенттер менен мугалимдердин санынын катнашы төмөн болгону ырас. Ири университеттерде, мугалимдер көптөгөн студенттерге чоң аудиторияларда лекция өтүп, аларды жакындан тааныбайт. Аз сандагы студенттер үчүн, чакан аудиторияларда, студенттердин ар бирине көңүл бурган дасыккан мугалим тарабынан сабак өтүү – дээрлик пайдалуу экендиги изилдөөлөр негизинде далилденген. Андан тышкары, мугалимдерди жакындан таануу, алардан кесипке жана окууга байланыштуу кеңештерди алуу жана ошондой эле рекомендациялык кат алууда дагы жакшы таасирин тийгизет. БАУ студенттер менен мугалимдердин санынын катнашы (9 студентке 1 мугалим) аз болгондугу менен сыймыктанат.
 
Окутуу англис тилиндеби?
Глобалдашуу процессин эске алганда, англис тилин билүү, эл аралык деңгээлге чыгууга жол ачат. Бирок, жөн гана англис тил курстарына баруу менен англис тилинде окуу чөйрөсүнө чөмүлүү ортосунда чоң айырмачылык бар. Англис тил курстары сөз байлыгы жана грамматика боюнча пайдалуу болсо, англис тили гана колдонулган чөйрөдө окуу тилди мыкты өздөштүрүүгө шарт түзөт. Бул айырмачылыкты университетке тапшыраардан мурун аныктоо дурус. БАУ сунуштаган англис тилине жана кампус шарттарына негизделген окуу чөйрөсү тил үйрөнүү боюнча эн жогорку талаптарга жооп берет. 
 
Окуу каражаттары, окуу акысы, кампустар жайгашкан шаарлар, студенттик жашоо жана жатаканалар тууралуу кошумча маалыматтар дагы ошондой эле мааниге ээ. Булар боюнча суроолорго дагы www.ucentralasia.org/admissions сайты, admissions@ucentralasia.org электрондук почта же +996 312 663 822 телефондору аркылуу Борбордук Азия Университетинен жооп алсаң болот.

 

This website uses cookies
Cookies are small text files held on your computer. They allow us to give you the best browsing experience possible and mean we can understand how you use our site.
Some cookies have already been set. You can delete and block cookies but parts of our site won't work without them.
By using our website you accept our use of cookies.
No, I want to find out more Yes, I agree