Эмне үчүн Борбордук Азияда “Экономика” адистиги боюнча жогорку билим алуу зарыл?

Date: 10 March 2016
Бул макала, жогорку окуу жайларына тапшыруу учурунда келип чыккан суроолорду жана мүмкүнчүлүктөрдү аныктоого багытталган “Жогорку окуу жайын тандоо” аттуу макалалар жыйнагына кирет. Аталган жыйнак, 2016-жылдын сентябрь айында баштала турган окуу жылына абитуриенттерден алгачкы жолу заявкаларды кабыл алып жаткан Борбордук Азия Университети (БАУ) тарабынан даярдалган. Окууга заявкаларды тапшыруунун акыркы күнү 15 апрел  2016-жыл.
  
 
Экономиканы азыркы замандын талаптарына жана учурдагы жагдайга ылайык көз караш аркылуу түшүнөбилүү, чечим кабыл алуу үчүн абдан маанилүү. Макроэкономикалык көрсөткүчтөр мамлекеттик бюджет кандай түзүлө тургандыгына дээрлик таасирин тийгизет. Ошону менен бирге, ири корпорациялар тоо-кен иштетүү жана ресурстарды башкаруу сыяктуу тармактарды инвестициялоо боюнча чечимдерди дагы аталган көрсөткүчтөр негизинде кабыл алышат. Микро деңгээлде болсо, чакан ишаканалардын өз ишкердигин кеңейтүү же бааларды жогорулатуу чечими экономиканы түшүнүүгө байланыштуу. Ал эми жеке адам үчүн, экономика – университетте билим алуу жөнүндө чечимдин негизги себептеринин бири. Окуу акысын кантип төлөйсүң? Ала турган билим төлөнө турган акыга татыктуубу? Ала турган билимиң кийин талапка жооп береби? Жумушка орношуу мүмкүнчүлүгү канча? Окуу жайын бүтүргөндө, алган билимиң өз экономикалык абалыңды жакшыртууга түрткү болобу?
 
Акыркы жылдары, дүйнөлүк рыноктун туруксуздугуна карабастан, Борбордук Азия өлкөлөрүндө дээрлик экономикалык өсүү байкалууда. Акыркы он жылдын ичинде, бир жылдары экономиканын жылдык өсүүсү тогуз пайызга чейин жетти. Мындай көрсөткүч дүйнө жүзү боюнча региондор арасында эң бийик болуп эсептелинет. Мындай экономикалык өнүгүүнүн негизги кыймылдаткычтары, минералдык ресурстар, айыл-чарбасы жана соода болду. Экономикалык абалды эске алганда, экономика жана эл аралык соода боюнча эксперттерге болгон сурамдын өсүп жатканы таңгалычтуу деле эмес. 
 
Борбордук Азия Университети бакалавриат программасынын алкагындагы “Экономика” боюнча окутуу программасын региондун экономикасынын талаптарына ылайык, рыноктун мүнөзүнө шайкеш түрдө иштеп чыккан жана ал студенттерди ар тараптуу аналитикалык жана практикалык жөндөмдөр менен камсыз кылып, банк, эл аралык соода, жеке жана корпоративдик финансы тармактарында жана саясат талаасында башкаруучу орундарды ээлөөгө жол ачат. 
 
БАУнун “Экономика” боюнча уникалдуу программасы ишкердик экономикасы боюнча адистешүүнү сунуштайт. Кеңири изилдөөлөр аркылуу, БАУ региондо экономика багыты боюнча бакалавр деңгээлинде билим берүү чөйрөсүндө кемчиликти аныктаган, ал – ишкердик боюнча жөндөмдөрдү өнүктүрүүгө багытталган жогорку окуу жайларынын саны дээрлик аз болгондугу. 
 
БАУнун “Экономика” багытына тапшырган студенттерине ишкердик экономикасы, социалдык ишкердүүлүк боюнча заманбап курстар сунушталат жана ошондой эле идеяларды жарамдуу жана туруктуу бизнес мүмкүнчүлүктөрүнө айландыруу куралдарын түшүнүп өздөштүрүүгө жол ачылат. БАУнун “Экономика” боюнча окутуу программасын бүтүргөн студенттер жумушка орношуу гана эмес, жумуш орундарын түзүү үчүн керектүү билим жана жөндөмдөргө ээ болушат. 
 
Билим алуу учурунда, студенттерге, студенттик ишканалардын инкубатору болгон, Инновациялар жана ишкердик лабораториясынын ресурстарын колдонуу мүмкүнчүлүгү сунушталат. Эмгек акысы төлөнө турган практика жана консультациялык долбоорлор аркылуу студенттер пайдалуу байланыштарды түзө алышат, мисалы, окууну аяктагандан кийин, туруктуу жумуш ээси болуу үчүн пайдалуу региондук жана чет өлкөлүк экономика боюнча профессорлор менен. 
 
БАУнун “Экономика” боюнча негизги билим берүү программасынын бардык компоненттери атайын билимге ээ, кызматкерлер катарына кирүүгө толук даяр, ар кыл өнөргө ээ адистерди жана ийгиликтүү ишкерлерди даярдоого багытталган.
 
Толук маалымат жана БАУнун “Экономика” боюнча окутуу программасы сен үчүн ылайыктуулугун билүү үчүн: www.ucentralasia.org/admissions сайтына кир же admissions@ucentralasia.org электрондук почта дарегине жаз, же болбосо, +996 770 822 901 (Кыргыз Республикасы) +992 93 999 99 64 (Тажикстан)  +7 777 822 3948 (Казакстан) телефон номерлеирне чал.
This website uses cookies
Cookies are small text files held on your computer. They allow us to give you the best browsing experience possible and mean we can understand how you use our site.
Some cookies have already been set. You can delete and block cookies but parts of our site won't work without them.
By using our website you accept our use of cookies.
No, I want to find out more Yes, I agree