Эмне үчүн Борбордук Азия Университетине тапшыруу зарыл?

Date: 11 April 2016
Бул макала, жогорку окуу жайларына тапшыруу учурунда келип чыккан суроолорду жана мүмкүнчүлүктөрдү аныктоого багытталган “Жогорку окуу жайын тандоо” аттуу макалалар жыйнагына кирет. Аталган жыйнак, 2016-жылдын сентябрь айында баштала турган окуу жылына абитуриенттерден алгачкы жолу заявкаларды кабыл алып жаткан Борбордук Азия Университети (БАУ) тарабынан даярдалган. Окууга заявкаларды тапшыруунун акыркы күнү 15 апрел 2016-жыл.
 
 
Туура жогорку окуу жайын тандоо, сенин турмушуңдагы эң негизги чечимдердин бири болуп саналат. Ар бир курстун жана жогорку окуу жайынын айырмачылыгы бар, ал эми ар ким ар кандай багытта билим алууну каалайт. Бирок туура багытты табуу оңоюна жатпайт. Өзүң үчүн эң маанилүү нерсени аныктооң кажет. Окуу жайлары эмнеледри сунуштаганын билип, аларга тиешелүү суроолорду сураганың сөзсүз үзүрүн тийгизет.
 
БАУ жеке, кесиптик жана билим алуу боюнча максаттарга жетүү мүмкүнчүлүктөрүн жаратуу идеясын карманат. Биз, Борбордук Азияда инновацияларды жаратуу жана көйгөйлөрдү чечүүгө түрткү бере турган, теория жана практика жактан терең, эл аралык деңгээлдеги жогорку билимди сунуштайбыз. БАУ бир катар жогорку окуу жайларынан эмнеси менен айырмаланат?  
 
БАУнун артыкчылыктары:
 
Билим берүү студенттерге жеке мамиле жасоого негизделген. БАУда негизги назар студенттерге бурулат жана алардын муктаждыктарын эске алуу менен иштелип чыккан окутуу программасы жана билим алуу чөйрөсү сунушталат.  БАУнун профессордук-окутуучулук курамы жана окутуу процесси студенттерге эл аралык деңгээлдеги жогорку билим берүүгө жана практикалык жөндөмдөрүн өркүндөтүүгө багытталган. 
 
Борбордук Азияда жашап билим алууну сунуштаган, тоолуу аймактарда жайгашкан жалгыз университет. ЖОЖ бүтүрүүчүлөрүнүн иш менен камсыздалганын аныктоо үчүн жүргүзүлгөн изилдөөлөр көрсөткөндөй, кампус шарттарында жашап билим алган студенттер тезирээк такшалып, жумуш табуу жагынан көбүрөөк мүмкүнчүлүктөргө ээ болот. БАУнун кампустары, Борбордук Азиянын туруктуу кенчи болуп эсептелген тоолуу аймактарында жайгашкан, жана БАУда билим алуу, аталган аймактардын экономикалык потенциалын өркүндөтүүгө багытталат. 
 
Мансап жактан бир катар айкын мүмкүнчүлүктөргө жол ачкан жогорку билим. БАУнун окутуу программалары региондун экономикалык жагдайларын эске алуу менен, Сенека колледж сыяктуу эл аралык өнөктөштөр менен биргеликте жана Канаданын Батыш университети, АКШдагы Корнель университети, Швейцариядагы Берн университети, Германиядагы Берлиндин эркин университети, Орусия илимдер академиясы ж.б.  алдыңкы жогорку окуу жайларынын профессордук-окутуучулук курамынын катышуусу менен иштелип чыккан. 
 
Регион боюнча студенттердин саны менен мугалимдердин санынын эң төмөн катнашы. Топтордогу студенттердин саны аз жана студенттер менен мугалимдердин санынын өз ара катнашы төмөн (9га 1) болгондугу ар бир студентке өзүнчө көңүл бурууга жол ачат. БАУнун мугалимдери эл аралык квалификацияга ээ жана алар өз ишин толугу менен окутуу процессине арнашат. Мугалимдер кампуста жашагандыктан уникалдуу куратордук колдоо алуу жана илимий изилдөө жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылат. Ошону менен бирге, алар студенттерге академиялык жана кесиптик байланыштарды курууга көмөк көрсөтүшөт. 
 
Уникалдуу билим алуу ыкмасы. Стаж өтүү, практикадан алынган мисалдарды талдоо, биргеликте жүргүзүлгөн илимий изилдөөлөр жана практикалык долбоорлор өз идеяларыңды иш жүзүнө аткарып, чыныгы көйгөйлөдү чечүүгө жардам берет. БАУну бүтүргөнгө чейин студенттер бир жылдык эмгек стажына барабар тажрыйба алгандыктан, эмгек рыногунда артыкчылыкка ээ болушат.
 
Борбрдук Азияда айкалышкан негизги жана кошумча адистиктерди сунуштаган тек гана программа. Студенттер өз кызыкчылыктарына атайын ылайыкташтырылган, жеке жана мамлекеттик секторлордо талап кылынган кесип ээлери болууга түрткү берген тажрыйба жана билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. 
 
Студенттердин ийгилигине багытталган демилге. БАУнун бүтүрүүчүлөрү Борбордук Азиянын жана чет мамлекеттердин эртеңки күндөгү лидерлери болооруна терең ишенебиз; ал эми студенттерибиз койгон максаттарына жетүүлөрү үчүн аларга колдоо көрсөтүүгө даярбыз. Студенттерибизге мугалим жана курбу студенттер менен биргеликте жүргүзүлгөн илимий изилдөөлөрдү, кураторлук программаларды, кесиптик ориентация алууну, эмгек акысы төлөнгөн стаж өтүүнү ж.б. сунуштайбыз. 
 
Студенттердин жеке жетишкендиктерине негизделген жана муктаждыктарын эске алуу менен кабыл алуу процесси. Талант жана ар түрдүүлүк БАУнун коомчулугун бекемдөөсүнө ишенебиз. Борбордук Азиянын эң мыкты абитуриенттерин, финансылык абалына карабастан, кабыл алууга умтулабыз. Чынында, аярлуу катмарлардан чыккан студенттерге, грант жана насыя эсебинен окуу акысынын 90%на чейинки жеңилдетүулөр берилет.
 
Жаңы, заманбап жана эл аралык деңгээлдеги имараттар жана жабдуулар. БАУнун кампустары, шаардагыдай алаксыткан факторлор жок, атайын чөйрөдө жашап билим алууну сунуштайт. Ар бир коопсуздук жагынан камсыздалган кампус мыкты дизайн боюнча курулган окуу корпустарын, жатаканаларды, ашканаларды, жабык жана ачык спорт имараттарын, китепканаларды, илимий жана компьютердик лабораторияларды, эс алуу жана көңүл ачуу зоналарын камтыйт. Андан тышкары, кампустардын территорияларында медициналык кызматтар, фитнесс-залдар иштейт жана 100% Интернетке чыгуу камсыздалган.  
 
БАУнун коомчулугуна кошулуу үчүн заявкаңды азыр тапшыр. Толку маалымат жана Борбрдук Азия Университетине тапшыруу үчүн www.ucentralasia.org/admissions сайтаны кир же admissions@ucentralasia.org эл. почта дарегине жаз же болбосо +996 770 822 901 (Кыргыз Республикасы) +992 93 999 99 64 (Тажикстан)  +7 777 822 3948 (Казакстан) телефон номерлерине чал.

 

This website uses cookies
Cookies are small text files held on your computer. They allow us to give you the best browsing experience possible and mean we can understand how you use our site.
Some cookies have already been set. You can delete and block cookies but parts of our site won't work without them.
By using our website you accept our use of cookies.
No, I want to find out more Yes, I agree