Суханронии Зайнаб Муборакшоева, намояндаи донишҷӯён дар маросими ифтитоҳи Донишгоҳи Осиёи Миёна дар шаҳри Хоруғ

Date: 14 September 2018
Other languages: English | Русский язык |

Суханронии
Зайнаб Муборакшоева, намояндаи донишҷӯён

Макон

Маросими ифтитоҳи Донишгоҳи Осиёи Марказӣ дар шаҳри Хоруғ, Тоҷикистон
14-уми сентябри соли 2018

Иттилооти марбута

Иттилоияи расмӣ (англисӣтоҷикӣ)
Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона (англисӣтоҷикӣ)
Суханронии доктор Шамш Кассим-Лакҳа, Раиси Шӯрои парасторони Донишгоҳи Осиёи Марказӣ (англисӣрусӣ)
Суханронии Мирзонабот Мирзонаботов, намояндаи донишҷӯён (англисӣрусӣтоҷикӣ)
Мавод барои хондан: Донишгоҳи Осиёи Марказӣ – Таваллуди донишгоҳи рушд (англисӣ/тоҷикӣ)
Аксҳо: Донишгоҳи Осиёи Марказӣ дар шаҳри Хоруғ (англисӣрусӣ)
Видео: Лаҳзаҳо аз маросими ифтитоҳи Донишгоҳи Осиёи Марказӣ дар шаҳри Хоруғ (англисӣ)


Суханронии Зайнаб Муборакшоева, намояндаи донишҷӯён дар маросими ифтитоҳи Донишгоҳи Осиёи Марказӣ дар шаҳри Хоруғ.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мӯҳтарам Эмомалї Рањмон,
Раиси Шурои Парасторон, мўњтарам Доктор Шамш Кассим Лакха,
Мењмонони гиромї,

Номи ман Зайнаб  аст, ман аз Ҷумҳурии Қирғизистонам ва дар Донишгоҳи Осиёи Марказӣ таҳсил мекунам.Мардуми Љумњурии Ќирѓизистон бо халќи шарифи тољик пайванди хешутаборї дорад ва аз  рўи ривояте модари Манас Хонакоњ тољик будааст. Мо бо ин ифтихор дорем ва ба ин ќаробат арљгузорї мекунем. Ѓайр аз ин, љумњурии мо наздиктарин њамсояи Љумњурии Тољикистон аст ва кишварњои мо равобити хуби њамљаврої доранд. 

Боиси сарфарозии ман аст, ки њоло дар бахши тайёрии  риштаи  иќтисодиёти љањонии Донишгоњи Осиёи Марказї тањсил мекунам. Њоло ман худро бо дили пур узви  Донишгоњи Осиёи Марказї мењисобам ва аз ин лињоз  Хуш омадед! Welcome! Kosh Kelinizder!  мегўям.

Љаноби Олї, ба њама маълум аст, ки кишарњои мо дар минтаќањои кўњистон воќеъ гардидаанд, ва кўњњои мо пайвандгари  ќалбњо, муосибатњои судманди дуљониба ва имкониятњост. Аз ин рў, мо итминони комил дорем, ки дар оянда малакаву дониш ва таљрибаи андўхтаи хешро мањз барои равнаќи ин муносибату имкониятњо равона созем, то ки кўњистони мавриди таваљљуњи  сайёњони олам мегардад. Ман чанде ќабл фањмидам, ки Шумо љаноби Олї соли 2018-ро сайёњї ва њунарњои мардумї эълон намудед. Ин иќдом боиси рушди  сайёњї хоњад, яке аз соњањои асосии тараќќиёти кашварњои мо хоњад шуд. Ман умед дорам, ки дар Донишгоњи Осиёи Марказї донишњои хуби иќтисодиро аз худ мекунам ва мутахассиси хуби ин соња мешавам.

Ман, имрӯз, дар ин санаи таърихӣ, мехоҳам сидқан аз Ҷаноби Олӣ ва Волоҳазрат Оғохон ташаккур кунам. Онҳо шароитеро фароҳам карданд, ки ман метавонам шоҳиди зарфияти илмии ҳамсабақон ва ташнагии онҳо барои дониш бошам. Ман ҳамчунин мехоҳам аз иҷоза додан ба донишҷӯён барои эҷод кардани имкониятҳо дар куҳҳои Осиёи Миёна изҳори сипос кунам.

Ташаккур, Чонг Раҳмат

This website uses cookies
Cookies are small text files held on your computer. They allow us to give you the best browsing experience possible and mean we can understand how you use our site.
Some cookies have already been set. You can delete and block cookies but parts of our site won't work without them.
By using our website you accept our use of cookies.
Yes, I agree No, I want to find out more